So sánh giữa các phiên bản

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TRANG THIẾT BỊ
D 4×2 MT
- VNĐ
D 4X2 AT
- VNĐ
G 4X2 AT
1.092.500.000 VNĐ
G 4X2 AT PREMIUM
1.160.000.000 VNĐ
G 4X4 AT
1.182.500.000 VNĐ
G 4X4 AT PREMIUM
1.250.000.000 VNĐ
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước