So sánh giữa các phiên bản

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TRANG THIẾT BỊ
MT (Euro 5)
380.000.000 VNĐ
CVT (Euro 5)
465.000.000 VNĐ
CVT Premium (Euro 5)
490.000.000 VNĐ
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước